INTEGRACJA BILATERALNA

Integracja bilateralna to umiejętność kontrolowania i koordynacji ruchu obu stron ciała. To zdolność dzięki, której możemy np. w jednej dłoni trzymać telefon komórkowy, a w tym samym czasie drugą przekręcać klucz w zamku. W ciągu dnia trud...

Read More

METODA VOJTY

Rehabilitacja metodą Vojty opiera się na zasadzie wywoływania odruchów. Istotą tej metody jest aktywowanie i utrwalenie prawidłowych, fizjologicznych wzorców ruchowych przy jednoczesnym ograniczeniu tych nieporządanych. W trakcie wizyty terapeuta ...

Read More

METODA W. SHERBORNE

U podstaw Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne leży rozumienie ruchu jako podstawowego narzędzia poznawania świata i kształtowania samoświadomości. Potrzeba spontanicznego ruchu jest naturalna dla każdego dziecka, a jej ograniczanie zdaniem aut...

Read More

NDT – BOBATH

Terapia neurorozwojowa Bobath skupia się na rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz opóźnionych w rozwoju. Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego skutkują nieprawid...

Read More

PNF

Torowanie nerwowo – mięśniowe (PNF) jest metodą fizjoterapeutyczną polegającą na stymulacji ekstero- i proprioreceptorów znajdujących się w ciele, w celu wykształcenia ruchu w obszarze dotkniętym dysfunkcją. Wykorzystuje się w niej środki ...

Read More

REHABILITACJA DZIECI I NIEMOWLĄT

Nasi fizjoterapeuci diagnozują problemy małych pacjentów i dopasowują terapie indywidualnie do ich potrzeb. Specjalizują się m.in. w korygowaniu wad postawy, przywracaniu właściwego napięcia mięśniowego, terapii ręki, masażu leczniczym, a tak...

Read More

Categories

  • Brak kategorii

Archives

    Nowości

    Lubisz naszą poradnię? Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie.

    Facebook
    INSTAGRAM