METODA VOJTY

Rehabilitacja metodą Vojty opiera się na zasadzie wywoływania odruchów. Istotą tej metody jest aktywowanie i utrwalenie prawidłowych, fizjologicznych wzorców ruchowych przy jednoczesnym ograniczeniu tych nieporządanych. W trakcie wizyty terapeuta ...

Read More

METODA DOBREGO STARTU

Celem Metody Dobrego Startu jest aktywizowanie i zintegrowanie funkcji biorących udział w procesie uczenia się. Ćwiczenia wchodzące w skład programu mają charakter zabaw słuchowych, wzrokowych i motorycznych. Są zaprojektowane tak by angażować ...

Read More

INTEGRACJA BILATERALNA

Integracja bilateralna to umiejętność kontrolowania i koordynacji ruchu obu stron ciała. To zdolność dzięki, której możemy np. w jednej dłoni trzymać telefon komórkowy, a w tym samym czasie drugą przekręcać klucz w zamku. W ciągu dnia trud...

Read More

METODA W. SHERBORNE

U podstaw Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne leży rozumienie ruchu jako podstawowego narzędzia poznawania świata i kształtowania samoświadomości. Potrzeba spontanicznego ruchu jest naturalna dla każdego dziecka, a jej ograniczanie zdaniem aut...

Read More

Categories

  • Brak kategorii

Archives

    Nowości

    Lubisz naszą poradnię? Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie.

    Facebook
    INSTAGRAM