INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej(SI) ma na celu rozwinięcie prawidłowej reakcji na bodźce zmysłowe odbierane z otoczenia. Dziecko z zaburzeniem integracji sensorycznej ma trudność z rejestrowaniem danego bodźca lub reaguje na niego zbyt intensywnie. Dysfunkcja ta utrudnia rozwój społeczno-emocjonalny, uczenie się oraz wpływa na zachowanie dziecka. Rozpoczęcie terapii SI poprzedza diagnoza, która umożliwia opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego. Zajęcia odbywają się w formie zabawy w sali SI, a także z wykorzystaniem interaktywnej sali „Doświadczenia Świata” i licznych pomocy stymulujących zmysły dziecka. Terapia jest stosowana w zaburzeniach rozwoju, autyzmie, nadpobudliwości psychoruchowej, porażeniu mózgowym oraz w przypadku problemów w uczeniu się.

  • Nasi specjaliści:
  • Bogusława Grodzka-OwczarekKlaudia KarbowniakMagdalena KoseckaAnna TorzewiczAngelika RoszczykSebastian Woźniczka

Lubisz naszą poradnię? Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie.

Facebook
INSTAGRAM