METODA VOJTY

Metoda Vojty

Rehabilitacja metodą Vojty opiera się na zasadzie wywoływania odruchów. Istotą tej metody jest aktywowanie i utrwalenie prawidłowych, fizjologicznych wzorców ruchowych przy jednoczesnym ograniczeniu tych nieporządanych. W trakcie wizyty terapeuta wykonuje w ściśle określony sposób nacisk na poszczególne punkty ciała (sfery stymulacji), co wywołuje u pacjenta automatyczne i mimowolne uruchomienie odruchów motorycznych. Dochodzi wtedy do skoordynowanej, rytmicznej aktywacji wszystkich mięśni szkieletowych i pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, a co za tym idzie do stopniowej poprawy sprawności.

Metoda Vojty może być stosowana zarówno u niemowląt, jak i u starszych dzieci jako terapia podstawowa w niemal każdym rodzaju zaburzeń ruchowych. W szczególności w przypadku: nieprawidłowości motorycznych będących skutkiem porażenia mózgowego, wad postawy, dysplazji stawu biodrowego, kręczu szyi, chorób mięśniowych, uszkodzeń ortopedycznych i traumatologicznych.

  • Nasi specjaliści:
  • Sylwia Świtkowska

Lubisz naszą poradnię? Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie.

Facebook
INSTAGRAM