METODA W. SHERBORNE

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

U podstaw Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne leży rozumienie ruchu jako podstawowego narzędzia poznawania świata i kształtowania samoświadomości. Potrzeba spontanicznego ruchu jest naturalna dla każdego dziecka, a jej ograniczanie zdaniem autorów metody skutkuje narastaniem wewnętrznego napięcia, powstawaniem zahamowań oraz wycofywaniem się z otoczenia.

Zajęcia metodą W. Sherborne mają charakter grupowy i są oparte o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Ich celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, poznawanie własnego ciała i otoczenia, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, a także nawiązywanie relacji emocjonalnej z innymi osobami. Metoda W. Sherborne jest uznanym środkiem terapeutycznym m.in w przypadku autyzmu i mózgowego porażenia dziecięcego, jednak w ostatnim czasie zyskuje ona coraz większe uznanie rodziców dzieci pełnosprawnych.

  • Nasi specjaliści:
  • Anna Snopczyńska

Lubisz naszą poradnię? Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie.

Facebook
INSTAGRAM