METODA WARNKEGO

Metoda Warnkego

Według koncepcji Warnkego, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie są to procesy złożone, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki.

Trening metodą Warnkego poprzedzony jest diagnozą, w oparciu o którą przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Celem treningu jest jednoczesne oddziaływanie na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego.

Wskazaniami do rozpoczęcia treningu są np. problemy w nauce czytania i pisania, popełnianie błędów ortograficznych, mylenie cyfr i liter, trudności z zapamiętywaniem i utrzymaniem koncentracji. Oprócz tego trening metodą Warnkego jest świetną pomocą w nauce języków. W ocenie pacjentów znacząco poprawia on rozumienie wypowiedzi w języku obcym.

Leave us a Reply

You must be logged in to post a comment.

Lubisz naszą poradnię? Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie.

Facebook
INSTAGRAM