NDT – BOBATH

NDT - Bobath

Terapia neurorozwojowa Bobath skupia się na rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz opóźnionych w rozwoju. Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego skutkują nieprawidłowym odbieraniem doświadczeń czuciowo-ruchowych, co ma bezpośredni, negatywny wpływ na odczuwanie i kontrolowanie własnego ciała. Głównym celem terapii NDT- Bobath jest usprawnienie i przystosowanie dziecka do funkcjonowania w życiu w możliwie najwyższym stopniu. Wykwalifikowany terapeuta ćwicząc ciało dziecka skupia się na osiągnięciu przez nie właściwego napięcia mięśniowego, ograniczeniu niepożądanych odruchów, wypracowaniu mechanizmów biomechanicznych zbliżonych do prawidłowych oraz utrwalaniu zdobytych umiejętności.

Lubisz naszą poradnię? Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie.

Facebook
INSTAGRAM