TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z diagnozą Aspergera, autyzmu, ADHD, ale także dla osób nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji oraz przestrzeganiem norm społecznych.
Celem TUS jest nauczenie jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się i współpracować z innymi oraz jak rozumieć codzienne sytuacje życiowe.

Rozpoczęcie treningu umiejętności społecznych poprzedza jednorazowa bezpłatna konsultacja psychologiczna. Jej celem jest poznanie dziecka i dopasowanie oddziaływania terapeutycznego do aktualnego poziomu jego funkcjonowania. Grupy tworzone są w ten sposób, by dzieci były w możliwie zbliżonym wieku oraz, żeby funkcjonowały one na podobnym poziomie. W trakcie trwania spotkania, z grupą pracuje jednocześnie dwóch specjalistów – psycholog i pedagog.

  • Nasi specjaliści:
  • Marta Borkowska
    Aleksandra Skałecka

Lubisz naszą poradnię? Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie.

Facebook
INSTAGRAM