Klauzula informacyjna RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organ Prowadzący NZOZ Centrum Medyczne JuniorMed – KODA Public Relations B. Kostrzewska, S. Darzycki Spółka Jawna, 94-287 Łódź, ul. Łukawskiego 18.
 2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych należy kontaktować się poprzez mail: info@poradniajuniormed.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, przeprowadzania działań terapeutycznych oraz zarządzania udzielaniem usług znajdujących się w ofercie NZOZ Centrum Medyczne JuniorMed.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów zewnętrznych, którym administrator przekazuje dane w związku z organizacją pracy Centrum Medycznego JuniorMed (tj. biuro rachunkowe obsługujące Administratora, aplikacja sms przypominająca o wizytach).
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania wymienionych w pkt. 4. W przypadku niepodania danych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, realizacja usług znajdujących się w ofercie NZOZ Centrum Medyczne JuniorMed nie będzie możliwa.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Lubisz naszą poradnię? Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie.

Facebook
INSTAGRAM